Продължаваме разговора с доц. д-р Паулина Владова, преподавател в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ на Факултет „Медицина“, за колоректалния карцином – за статистиката у нас и в Европа, за факторите за поява на заболяването, за симптомите и за новите методи на лечение на рака на дебелото черво. През последните 20 години все повече се увеличават случаите на колоректален карцином. Той съставлява повече от 95% от злокачествените тумори на червата. Засяга по-често мъже. Той е на второ място като честота и причина за смърт от ракови заболявания при мъжете и жените. При жените на първо място остава ракът на гърдата, а при мъжете ракът на дебелото черво измести от второто място рака на белия дроб. - Default - 106

Жените в науката с доц. д-р  Паулина Владова - Втора част

"Жените в науката" с доц. д-р Паулина Владова - Втора част

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
27 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Продължаваме разговора с доц. д-р Паулина Владова, преподавател в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ на Факултет „Медицина“, за колоректалния карцином – за статистиката у нас и в Европа, за факторите за поява на заболяването, за симптомите и за новите методи на лечение на рака на дебелото черво.
През последните 20 години все повече се увеличават случаите на колоректален карцином. Той съставлява повече от 95% от злокачествените тумори на червата. Засяга по-често мъже. Той е на второ място като честота и причина за смърт от ракови заболявания при мъжете и жените. При жените на първо място остава ракът на гърдата, а при мъжете ракът на дебелото черво измести от второто място рака на белия дроб.
Следващ Автоматично пускане