Представяне на проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по националния план за възстановяване и устойчивост. - Default - 109Milakaraivanova

Представяне на проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“

Представяне на проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“

Milakaraivanova Photo
Milakaraivanova
2 седмици
1 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Представяне на проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по националния план за възстановяване и устойчивост.

Коментари:

Коментар
Следващ Автоматично пускане