Тържествено дипломиране на Випуск 2023 на Факултет „Обществено здраве“ - бакалаври и магистри по „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Дипломантите положиха клетвата на здравните професионалисти: „Прекланям се пред моите преподаватели и учители, които ще ми служат за пример в моята мисия за подобряване на общественото здраве.“ - Default - 111

Тържествено дипломиране на Випуск 2023 на Факултет „Обществено здраве“

Тържествено дипломиране на Випуск 2023 на Факултет „Обществено здраве“

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
4 месеци
13 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Тържествено дипломиране на Випуск 2023 на Факултет „Обществено здраве“ - бакалаври и магистри по „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Дипломантите положиха клетвата на здравните професионалисти: „Прекланям се пред моите преподаватели и учители, които ще ми служат за пример в моята мисия за подобряване на общественото здраве.“
Следващ Автоматично пускане