Отбор Япония са познати по света със своите интелект, честност и дисциплина, със своята култура, развитите технологии и наука, редом с философията и… бойните изкуства. Те идват от страна, в която древните традиции умело се преплитат с модерния живот. - Default - 55

Отбор Япония

Отбор Япония

Алексей Тодоров Photo
Алексей Тодоров
1 година
463 Показвания
0 0
Категория:
Описание:

Отбор Япония са познати по света със своите интелект, честност и дисциплина, със своята култура, развитите технологии и наука, редом с философията и… бойните изкуства. Те идват от страна, в която древните традиции умело се преплитат с модерния живот.

Следващ Автоматично пускане