Отбор Япония са познати по света със своите интелект, честност и дисциплина, със своята култура, развитите технологии и наука, редом с философията и… бойните изкуства. Те идват от страна, в която древните традиции умело се преплитат с модерния живот. - Default - 55Medical_University_Pleven

Отбор Япония

Отбор Япония

Medical_University_Pleven Photo
Medical_University_Pleven
1 година
454 Показвания
0 0
Категория:
Описание:

Отбор Япония са познати по света със своите интелект, честност и дисциплина, със своята култура, развитите технологии и наука, редом с философията и… бойните изкуства. Те идват от страна, в която древните традиции умело се преплитат с модерния живот.

Коментари:

Коментар
Следващ Автоматично пускане