Участниците в следващият отбор са от различни държави. Въпреки това, те се идентифицират като едно цяло, поради факта, че говорят един език - Арабски. Тези чистосърдечни хора са познати на света с гостоприемството, щедростта си и най-вече с лоялността. - Default - 57Medical_University_Pleven

Арабски Отбор

Арабски Отбор

Алексей Тодоров Photo
Алексей Тодоров
1 година
493 Показвания
0 0
Категория:
Описание:

Участниците в следващият отбор са от различни държави. Въпреки това, те се идентифицират като едно цяло, поради факта, че говорят един език - Арабски. Тези чистосърдечни хора са познати на света с гостоприемството, щедростта си и най-вече с лоялността.

Следващ Автоматично пускане