Студентите на Медицнски унишерситет - Плевен представиха страната ни с народните танци, които са  едни от най - старите и забележителни изкуства, прославило България по цял свят. С пъстрите костюми и песни, предизвикаха силни емоции у зрителите, обирайки гласовете на публиката, печелейки приза „Награда на публиката”.    - Default - 58Medical_University_Pleven

Отбор България

Отбор България

Medical_University_Pleven Photo
Medical_University_Pleven
1 година
479 Показвания
0 0
Категория:
Описание:

 

Студентите на Медицнски унишерситет - Плевен представиха страната ни с народните танци, които са  едни от най - старите и забележителни изкуства, прославило България по цял свят. С пъстрите костюми и песни, предизвикаха силни емоции у зрителите, обирайки гласовете на публиката, печелейки приза „Награда на публиката”. 

 

 

Коментари:

Коментар
Следващ Автоматично пускане