Над 400 специалисти от страната и чужбина взеха участие в Националния конгрес по хирургия, който се проведе в Медицински университет – Плевен в периода 6-8 октомври 2022 г. Значимият национален форум се проведе под егидата на ректора на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров, a oрганизатор на събитието бе проф. д-р Димитър Стойков, председател на Българското хиругическо дружество и на Организационния комитет. Почетни председатели на конгреса бяха акад. Григор Горчев и акад. Дамян Дамянов. - Default - 86

Медицински университет – Плевен е домакин на XVIII Национален Конгрес по хирургия с международно участие

Медицински университет – Плевен е домакин на XVIII Национален Конгрес по хирургия с международно участие

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
1 година
31 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Над 400 специалисти от страната и чужбина взеха участие в Националния конгрес по хирургия, който се проведе в Медицински университет – Плевен в периода 6-8 октомври 2022 г. Значимият национален форум се проведе под егидата на ректора на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров, a oрганизатор на събитието бе проф. д-р Димитър Стойков, председател на Българското хиругическо дружество и на Организационния комитет. Почетни председатели на конгреса бяха акад. Григор Горчев и акад. Дамян Дамянов.
Следващ Автоматично пускане