За карцинома на простатата, който е най-разпространената форма на рак сред българските мъже над 50-годишна възраст, разговаряме с проф. д-р Николай Колев, възпитаник на МУ-Плевен, доктор по медицина, със специалност „Урология“. Професор Колев е началник на Клиниката по урология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, дългогодишен преподавател по урология на български и чуждестранни студенти. В момента е директор на Медицински колеж при МУ-Плевен. Проф. д-р Колев е първият български уролог, сертифициран за работа с роботизираната хирургическа система da Vinci. Участва в екипа, извършил първата у нас робот-асистирана нефректомия – 2010 г., след което създава и ръководи първия български урологичен екип за робот-асистирана хирургия – 2011 г. Той прилага всички миниинвазивни и неинвазивни оперативни и терапевтични методи в съвременната урология, с фокус върху максимално щадящи пациента операции. Автор е на редица авангардни методики в съвременното лечение на онкологични и други заболявания на органите на отделителната и мъжката полови системи. - Default - 97

Проф. д-р Николай Колев - Карциномът на простатата е най-разпространената форма на рак сред български?...

Проф. д-р Николай Колев - "Карциномът на простатата е най-разпространената форма на рак сред български?...

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
286 Показвания
0 0
Категория:
Описание:

За карцинома на простатата, който е най-разпространената форма на рак сред българските мъже над 50-годишна възраст, разговаряме с проф. д-р Николай Колев, възпитаник на МУ-Плевен, доктор по медицина, със специалност „Урология“. Професор Колев е началник на Клиниката по урология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, дългогодишен преподавател по урология на български и чуждестранни студенти. В момента е директор на Медицински колеж при МУ-Плевен. Проф. д-р Колев е първият български уролог, сертифициран за работа с роботизираната хирургическа система da Vinci. Участва в екипа, извършил първата у нас робот-асистирана нефректомия – 2010 г., след което създава и ръководи първия български урологичен екип за робот-асистирана хирургия – 2011 г. Той прилага всички миниинвазивни и неинвазивни оперативни и терапевтични методи в съвременната урология, с фокус върху максимално щадящи пациента операции. Автор е на редица авангардни методики в съвременното лечение на онкологични и други заболявания на органите на отделителната и мъжката полови системи.

Следващ Автоматично пускане