С доц. д-р Паулина Владова разговаряме за колоректалния карцином, за причините за възникването му, за методите за ранното му откриване, както и за видовете лечения, които се прилагат. Доцент Владова е възпитаник на Медицински университет – Плевен, преподавател на български и чуждестранни студенти по Пропедевтика на хирургичните болести, а днес и първата хабилитирана жена по Обща хирургия във висшето училище. - Default - 104

Жените в науката с доц. д-р Паулина Владова

"Жените в науката" с доц. д-р Паулина Владова

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
65 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
С доц. д-р Паулина Владова разговаряме за колоректалния карцином, за причините за възникването му, за методите за ранното му откриване, както и за видовете лечения, които се прилагат. Доцент Владова е възпитаник на Медицински университет – Плевен, преподавател на български и чуждестранни студенти по Пропедевтика на хирургичните болести, а днес и първата хабилитирана жена по Обща хирургия във висшето училище.
Следващ Автоматично пускане