Публичността на 21-ви век – лекарят като комуникатор

Мила Караиванова Photo

Мила Караиванова
1 година 20 Показвания
Категория:
Описание:
С голям брой участници и засилен интерес от страна на лекари, преподаватели и студенти протече обучителният курс на тема: „Публичността на 21-ви век – лекарят като комуникатор“, организиран от Регионалният академичен център – Плевен и Съюзът на учените – клон Плевен, с гост-лектор Пламен Атанасов, доктор по обществена комуникация и информационни науки.
С д-р Атанасов разговаряме за мястото на лекаря като комуникатор в обществото, за моралните щети, които нанасят фаршивите новини върху отношенията лекар-пациент и върху здравеопазването, за репутационните кризи, както и за влиянието на социалните мрежи върху отношенията лекар-пациент.