Генетичното изследване е най-ефективния начин за идентифициране на индивиди с генетична предразпол?...

Мила Караиванова Photo

Мила Караиванова
1 година 13 Показвания
Категория:
Описание:
Генетичното изследване е най-ефективния начин за идентифициране на индивиди с генетична предразположеност за развитие на рак. Точната генетична диагноза позволява персонализирана оценка на риска за рак. Продължаваме разговора с проф. д-р Катя Ковачева, водещ изследовател и ръководител на Научноизследователска Лаборатория по прецизна онкология и геномна медицина към Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“.
Лабораторията за прецизна онкология и геномна медицина предлага извършването на генетични тестове за оценка на риска за развитие на онкологични заболявания, генетичен тест за доказване на бройни и микроструктурни (над 10МВ) хромозомни аберации в абортивен материал и тест за генетични дефекти при моногенни заболявания, доказване на генетична диагноза и носителски статус. Заявлението за извършване на тест и изследване може е налично на сайта на Центъра за компетентност: