Представяне на проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по националния план за възстановяване и устойчивост. - Default - 109

Представяне на проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“

Представяне на проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
521 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Представяне на проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по националния план за възстановяване и устойчивост.
Следващ Автоматично пускане