Двустранно Споразумение за обмен на студенти (Student Affiliation Agreement) между Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Университета в Мериленд (UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL SYSTEM CORPORATION, UMMS), Балтимор, САЩ, бе подписано на 14 декември 2022 г.Чуждестранните студенти по Медицина, 6 курс, Мохамед Абдулахи, Ананя Мехта, Мириам Латииф, бяха първата група, която в рамките на един месец проведе своята практика в реална клинична среда в Мериленд. Какви са техните впечатления от клиничното обучение ще научим от стажант-лекаря Мохамед Абдулахи, който взе участие в Информационния ден по програма Еразъм в МУ-Плевен.A bilateral Student Affiliation Agreement was officially signed between Medical University - Pleven (MU-Pleven) and UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL SYSTEM CORPORATION (UMMS), Baltimore, USA, was signed on December 14, 2022.The international medical students Mohammed Abdullahi, Ananya Mehta, Miriam Latiyef, were part of the first group to conduct their clinical practice in Maryland for a month. At the Erasmus Information Day the trainee physician Mohamed Abdullahi will tell us about their impressions from the clinical experience in the USA. - Default - 112

Двустранно Споразумение за обмен на студенти (Student Affiliation Agreement) между Медицински университет – Плевен...

Двустранно Споразумение за обмен на студенти (Student Affiliation Agreement) между Медицински университет – Плевен...

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
26 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Двустранно Споразумение за обмен на студенти (Student Affiliation Agreement) между Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Университета в Мериленд (UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL SYSTEM CORPORATION, UMMS), Балтимор, САЩ, бе подписано на 14 декември 2022 г.
Чуждестранните студенти по Медицина, 6 курс, Мохамед Абдулахи, Ананя Мехта, Мириам Латииф, бяха първата група, която в рамките на един месец проведе своята практика в реална клинична среда в Мериленд.
Какви са техните впечатления от клиничното обучение ще научим от стажант-лекаря Мохамед Абдулахи, който взе участие в Информационния ден по програма Еразъм в МУ-Плевен.


A bilateral Student Affiliation Agreement was officially signed between Medical University - Pleven (MU-Pleven) and UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL SYSTEM CORPORATION (UMMS), Baltimore, USA, was signed on December 14, 2022.

The international medical students Mohammed Abdullahi, Ananya Mehta, Miriam Latiyef, were part of the first group to conduct their clinical practice in Maryland for a month.
At the Erasmus Information Day the trainee physician Mohamed Abdullahi will tell us about their impressions from the clinical experience in the USA.
Следващ Автоматично пускане