Среща-дискусия „Психично здраве за медицински лица“ с преподаватели и студенти организира Фондация Астра Форум в МУ-ПлевенПсихичното здраве на медицинските специалисти в страната е повод да сме в Медицинският университет - Плевен, каза председателят на Фондация Астра Форум д-р Момчил Баев. Целта на Фондацията е психичното здраве на лекарите, затова в МУ-Плевен се проведе среща за важността от превенция на професионалното прегаряне. Съгласно проучвания младите лекари, включително и студентите по медицина, имат два пъти по-голям риск от „прегаряне“ в сравнение с по-възрастните медицински специалисти. При проучване на Фондация Астра Форум, през април 2022 г. се оказва, че 62% от младите лекари са заявили, че страдат от депресия, тревожност, стрес или друго състояние на психичното здраве, влошено от тяхната работа или обучение. - Default - 114Mila_Karaivanova

Среща-дискусия „Психично здраве за медицински лица“ с преподаватели и студенти

Среща-дискусия „Психично здраве за медицински лица“ с преподаватели и студенти

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
15 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Среща-дискусия „Психично здраве за медицински лица“ с преподаватели и студенти организира Фондация Астра Форум в МУ-Плевен
Психичното здраве на медицинските специалисти в страната е повод да сме в Медицинският университет - Плевен, каза председателят на Фондация Астра Форум д-р Момчил Баев. Целта на Фондацията е психичното здраве на лекарите, затова в МУ-Плевен се проведе среща за важността от превенция на професионалното прегаряне.
Съгласно проучвания младите лекари, включително и студентите по медицина, имат два пъти по-голям риск от „прегаряне“ в сравнение с по-възрастните медицински специалисти. При проучване на Фондация Астра Форум, през април 2022 г. се оказва, че 62% от младите лекари са заявили, че страдат от депресия, тревожност, стрес или друго състояние на психичното здраве, влошено от тяхната работа или обучение.

Следващ Автоматично пускане