При засилен интерес от страна на студенти от всички специалности и работодатели от град Плевен, региона и страната премина първото голямо кариерно събитие в МУ-Плевен, което бе официално открито от ректора проф. д-р Добромир Димитров - Default - 115

Първото мащабно събитие за кариерно развитие на студенти в МУ-Плевен

Първото мащабно събитие за кариерно развитие на студенти в МУ-Плевен

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
10 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
При засилен интерес от страна на студенти от всички специалности и работодатели от град Плевен, региона и страната премина първото голямо кариерно събитие в МУ-Плевен, което бе официално открито от ректора проф. д-р Добромир Димитров
Следващ Автоматично пускане