Телекомуникационният ендоскопски център при Медицински университет - Плевен е уникална структура за обучение с експериментална операционна зала, виртуална зала със симулатори и 3D студио за демонстрации на Хирургия на живо. Центърът е предпочитано място за провеждане на лекционни и високотехнологични курсове, както и на национални и международни форуми. В периода 12-14 май в Телекомуникационния център ще се проведе Първият Национален Конгрес на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия със специалното участие на партньорите на Университета от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. - Default - 117

Телекомуникационният ендоскопски център при Медицински университет - Плевен - уникална структура за ?...

Телекомуникационният ендоскопски център при Медицински университет - Плевен - уникална структура за ?...

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
52 Показвания
0 0
Категория:
Описание:

Телекомуникационният ендоскопски център при Медицински университет - Плевен е уникална структура за обучение с експериментална операционна зала, виртуална зала със симулатори и 3D студио за демонстрации на Хирургия на живо. Центърът е предпочитано място за провеждане на лекционни и високотехнологични курсове, както и на национални и международни форуми. В периода 12-14 май в Телекомуникационния център ще се проведе Първият Национален Конгрес на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия със специалното участие на партньорите на Университета от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия.

Следващ Автоматично пускане