Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия стана афилииран член на Светов?...

Мила Караиванова Photo

Мила Караиванова
1 година 31 Показвания
Категория:
Описание:
По време на Първия Национален Конгрес с международно участие на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия (БАМИРХ), Асоциацията стана афилииран член на Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. Проф. д-р Славчо Томов като председател на БАМИРХ разказва за създаването на Българската Асоциация и нейните цели, както и за значението на сътрудничеството с американските партньори от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия.