По време на Първия Национален Конгрес с международно участие на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия (БАМИРХ), Асоциацията стана афилииран член на Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. Проф. д-р Славчо Томов като председател на БАМИРХ разказва за създаването на Българската Асоциация и нейните цели, както и за значението на сътрудничеството с американските партньори от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. - Default - 119Mila_Karaivanova

Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия стана афилииран член на Светов?...

Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия стана афилииран член на Светов?...

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
27 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
По време на Първия Национален Конгрес с международно участие на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия (БАМИРХ), Асоциацията стана афилииран член на Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. Проф. д-р Славчо Томов като председател на БАМИРХ разказва за създаването на Българската Асоциация и нейните цели, както и за значението на сътрудничеството с американските партньори от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия.
Следващ Автоматично пускане