Първият Национален Конгрес на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия (БАМИРХ) привлече над 350 участници и гости от страната и чужбина. Над 20 специализанти взеха участие в предконгресния курс, проведен от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. Почетният председател на БАМИРХ и председател на научния комитет на форума академик Григор Горчев сподели своята оценка за значимостта на международния конгрес за младите лекари и за медицинските специалисти от страната. - Медицински Университет - Плевен - 120

Първият Национален Конгрес на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия ?...

Първият Национален Конгрес на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия ?...

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
9 месеци
32 Показвания
0 0
Категория:
Описание:

Първият Национален Конгрес на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия (БАМИРХ) привлече над 350 участници и гости от страната и чужбина. Над 20 специализанти взеха участие в предконгресния курс, проведен от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. Почетният председател на БАМИРХ и председател на научния комитет на форума академик Григор Горчев сподели своята оценка за значимостта на международния конгрес за младите лекари и за медицинските специалисти от страната.

Следващ Автоматично пускане