Телекомуникационният ендоскопски център на Медицински университет – Плевен организира двудневни интензивни курсове за лекари-специалисти по лапароскопска хирургия – гинекологична и коремна. Те включват теоретична част с лекции и Хирургия на живо, а практическата част е под формата на обучение на симулатори и в експерименталната операционна зала върху жива тъкан.Организират се и лапароскопски и хистероскопски курсове за медицински сестри.Курсовете се провеждат по утвърден график, а участието си можете да заявите чрез сайта на Телекомуникационния ендоспоски център. - Default - 125

Оперативна лапароскопия в гинекологията

Оперативна лапароскопия в гинекологията

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
8 месеци
30 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Телекомуникационният ендоскопски център на Медицински университет – Плевен организира двудневни интензивни курсове за лекари-специалисти по лапароскопска хирургия – гинекологична и коремна. Те включват теоретична част с лекции и Хирургия на живо, а практическата част е под формата на обучение на симулатори и в експерименталната операционна зала върху жива тъкан.

Организират се и лапароскопски и хистероскопски курсове за медицински сестри.

Курсовете се провеждат по утвърден график, а участието си можете да заявите чрез сайта на Телекомуникационния ендоспоски център.
Следващ Автоматично пускане