👏🏆Маг.-фарм. Атанас Мачев, хоноруван преподавател по фармакология във Факултет „Фармация“ на МУ-Плевен, е горд носител на наградата “Магистър-фармацевт на 2023“ на Регионална фармацевтична колегия - Плевен. - Default - 127

“Магистър-фармацевт на 2023“ за област Плевен

“Магистър-фармацевт на 2023“ за област Плевен

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
7 месеци
30 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
👏🏆Маг.-фарм. Атанас Мачев, хоноруван преподавател по фармакология във Факултет „Фармация“ на МУ-Плевен, е горд носител на наградата “Магистър-фармацевт на 2023“ на Регионална фармацевтична колегия - Плевен.
Следващ Автоматично пускане