“Магистър-фармацевт на 2023“ за област Плевен

Мила Караиванова Photo

Мила Караиванова
1 година 35 Показвания
Категория:
Описание:
👏🏆Маг.-фарм. Атанас Мачев, хоноруван преподавател по фармакология във Факултет „Фармация“ на МУ-Плевен, е горд носител на наградата “Магистър-фармацевт на 2023“ на Регионална фармацевтична колегия - Плевен.