Първо интервю с новия декан на Факултет „Фармация“ доц. Христина Лебанова

Мила Караиванова Photo

Мила Караиванова
9 месеци 39 Показвания
Категория:
Описание:
Деканът на Факултет „Фармация“ доц. Христина Лебанова споделя визията си за развитието на най-младия факултет в структурата на Медицински университет - Плевен.