Деканът на Факултет „Фармация“ доц. Христина Лебанова споделя визията си за развитието на най-младия факултет в структурата на Медицински университет - Плевен. - Default - 131

Първо интервю с новия декан на Факултет „Фармация“ доц. Христина Лебанова

Първо интервю с новия декан на Факултет „Фармация“ доц. Христина Лебанова

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
2 месеци
17 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Деканът на Факултет „Фармация“ доц. Христина Лебанова споделя визията си за развитието на най-младия факултет в структурата на Медицински университет - Плевен.
Следващ Автоматично пускане