Видео-пътеводите за първокурсници

Мила Караиванова Photo

Мила Караиванова
9 месеци 69 Показвания
Категория:
Описание:
Студентски съвет подготви за своите колеги-първокурсници видео-пътеводител с полезни съвети за справяне с предизвикателствата в обучението и студентския живот