Медицински университет – Плевен е водещ партньор в концепцията за инвестиции на „Стратегия „Единно ...

Мила Караиванова Photo

Мила Караиванова
9 месеци 57 Показвания
Категория:
Описание:
На 18.09.2023 г. в Медицински университет - Плевен (МУ-Плевен) се подписа споразумение за партньорство за кандидатстване за финансиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за реализиране на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“.

Ректорът проф. Добромир Димитров приветства гостите с Добре дошли - кметове на общините партньори, директори и управители на общинските болници, представители на неправителствения сектор и бизнеса. Той подчерта, че подписването на днешното партньорство е хубав знак за развитието на здравеопазването, аграрния сектор и ветеринарната медицина чрез инвестиции на регионално ниво.

Водещ партньор в концепцията за ИТИ е МУ-Плевен. Общият брой на партньорите е 26: Министерство на здравеопазването; Община Плевен; УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен; Община Троян; МБАЛ – Троян ЕООД; Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян ЕООД; Община Ловеч; МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч; Община Никопол; МБАЛ - Никопол ЕООД; Община Белене; МБАЛ - Белене ЕООД; Община Левски; МБАЛ - Левски ЕООД; Община Кнежа; МБАЛ – Кнежа ЕООД; Община Искър; Община Пордим; Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д. Димов“ гр. Ловеч; Център за компетентност "Леонардо да Винчи"; Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на студентите-медици в България – Плевен“ (АСМБ – Плевен); Община Тетевен; МБАЛ - Тетевен ЕООД; Анкарски университет като асоцииран партньор; Глобал-Шоп - Георги Николов; ЗП Ивайло Георгиев Николов.