Студентите на Медицнски унишерситет - Плевен представиха страната ни с народните танци, които са  едни от най - старите и забележителни изкуства, прославило България по цял свят. С пъстрите костюми и песни, предизвикаха силни емоции у зрителите, обирайки гласовете на публиката, печелейки приза „Награда на публиката”.    - Default - 58

Отбор България

Отбор България

Алексей Тодоров Photo
Алексей Тодоров
1 година
505 Показвания
0 0
Категория:
Описание:

 

Студентите на Медицнски унишерситет - Плевен представиха страната ни с народните танци, които са  едни от най - старите и забележителни изкуства, прославило България по цял свят. С пъстрите костюми и песни, предизвикаха силни емоции у зрителите, обирайки гласовете на публиката, печелейки приза „Награда на публиката”. 

 

 

Следващ Автоматично пускане