Специалният гост на събитието писателят Георги Бърдаров, който произнесе мотивиращо слово към младите лекари от Випуск 2021 и 2022 на Медицински университет – Плевен, даде интервю за Medical TV. \n\nДоцент Георги Бърдаров е преподавател в Софийски университет \Св. Климент Охридски\. Пожънал големи успехи с романите си \Аз още броя дните\ и \Absolvo te\. - Default - 64Medical_University_Pleven

Доц. Георги Бърдаров

Доц. Георги Бърдаров

Алексей Тодоров Photo
Алексей Тодоров
1 година
492 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Специалният гост на събитието писателят Георги Бърдаров, който произнесе мотивиращо слово към младите лекари от Випуск 2021 и 2022 на Медицински университет – Плевен, даде интервю за Medical TV. \n\nДоцент Георги Бърдаров е преподавател в Софийски университет \"Св. Климент Охридски\". Пожънал големи успехи с романите си \"Аз още броя дните\" и \"Absolvo te\".
Следващ Автоматично пускане