Медицински университет – Плевен дипломира над 200 млади лекари от България и цял свят. Деканът на Факултет Медицина проф. д-р. Сергей Илиев, д.м. изрази надежда и вяра, че те ще останат и да се развиват в страната. Какво пожела още на младите си колеги и какви емоции предизвика в него церемонията по дипломиране на Факултет Медицина ще разберем от самия него в интервю за Medical TV. - Default - 66

Проф. д-р Сергей Илиев, д.м. - Декан на Факултет Медицина

Проф. д-р Сергей Илиев, д.м. - Декан на Факултет "Медицина"

Алексей Тодоров Photo
Алексей Тодоров
1 година
564 Показвания
0 0
Категория:
Описание:

Медицински университет – Плевен дипломира над 200 млади лекари от България и цял свят. Деканът на Факултет "Медицина" проф. д-р. Сергей Илиев, д.м. изрази надежда и вяра, че те ще останат и да се развиват в страната. Какво пожела още на младите си колеги и какви емоции предизвика в него церемонията по дипломиране на Факултет "Медицина" ще разберем от самия него в интервю за Medical TV.

Следващ Автоматично пускане