Medical TV

Алексей Тодоров Photo

Алексей Тодоров
2 години 1.8K Показвания
Категория:
Описание:

Платформа за видео съдържание MEDICAL TV е специализирана медия на МУ-Плевен за медицина и здравна тематика, образование и иновации, култура и спорт, младежки дейности и здравословен начин на живот.
Телевизията ще отразява академичния и студентския живот на Алма Матер, научните форуми и културните събития чрез модерни и динамични рубрики, специализирани предавания и документални поредици. Чрез лицата на MEDICAL TV – студенти и преподаватели – ще се очертае съвременния профил на висшето училище като водещ образователен и научноизследователски център с приоритети в развитието на авангардните технологии, роботизираната хирургия, 3D и телемедицината и персонализираната медицина.