В зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център се провежда научна конференция на тема: „Медицината и новите технологии – предизвикателства и перспективи“ с фокус върху: Хирургия, роботика и изкуствен интелект и Биопринтиране, генетика и телепатология. Събитието популяризира идеите и дейностите на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в Медицински университет – Плевен. - Default - 76

Научна конференция на тема: „Медицината и новите технологии – предизвикателства и перспективи“

Научна конференция на тема: „Медицината и новите технологии – предизвикателства и перспективи“

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
1 година
584 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
В зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център се провежда научна конференция на тема: „Медицината и новите технологии – предизвикателства и перспективи“ с фокус върху: Хирургия, роботика и изкуствен интелект и Биопринтиране, генетика и телепатология. Събитието популяризира идеите и дейностите на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в Медицински университет – Плевен.
Следващ Автоматично пускане