Медицински университет – Плевен организира празнично шествие и Тържествена промоция на младите лекари от Випуск 2022 на Факултет „Медицина“ на 16-ти декември 2022 г., петък, с участието на Академичното Ръководство, преподавателите и близките на дипломантите.След успешно завършен 6-годишен курс на обучение 100 абсолвенти от България, Сърбия, Украйна и Македония придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „лекар”. Официален гост на тържественото дипломиране тази година беше проф. Атанас Семов - български учен юрист, член-кореспондент на БАН, университетски преподавател и конституционен съдия. - Default - 88

С тържествена промоция Медицински университет-Плевен изпрати Випуск 2022 млади лекари!

С тържествена промоция Медицински университет-Плевен изпрати Випуск 2022 млади лекари!

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
1 година
4.7K Показвания
0 0
Категория:
Описание:
Медицински университет – Плевен организира празнично шествие и Тържествена промоция на младите лекари от Випуск 2022 на Факултет „Медицина“ на 16-ти декември 2022 г., петък, с участието на Академичното Ръководство, преподавателите и близките на дипломантите.
След успешно завършен 6-годишен курс на обучение 100 абсолвенти от България, Сърбия, Украйна и Македония придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „лекар”.
Официален гост на тържественото дипломиране тази година беше проф. Атанас Семов - български учен юрист, член-кореспондент на БАН, университетски преподавател и конституционен съдия.
Следващ Автоматично пускане