Единствена в България - Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии

Мила Караиванова Photo

Мила Караиванова
1 година 64 Показвания
Категория:
Описание:
За дейността на единствената в страната Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии разказва д-р Мартин Караманлиев, хирург в Департамента по минимално инвазивна хирургия.
Лабораторията функционира към Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“. Д-р Караманлиев ни запознава с предимствата при извършване на стереотактични мамографски базирани вакуум аспирационни биопсии при пациентки с патологични лезии, микрокалцификати и рак на гърдата.