За призванието да си социален работник в област Плевен, за предимствата да изучаваш специалностите „Социални дейности“, „Социални дейности в здравеопазването“ и „Интегрирани здравно-социални услуги“, както и за необходимостта от социални работници ни разказват гл. ас. Вероника Спасова и студент Нели Атанасова в специалност „Социални дейности в здравеопазването“ - Default - 94

Призванието да си социален работник

Призванието да си социален работник

Мила Караиванова Photo
Мила Караиванова
6 месеци
59 Показвания
0 0
Категория:
Описание:
За призванието да си социален работник в област Плевен, за предимствата да изучаваш специалностите „Социални дейности“, „Социални дейности в здравеопазването“ и „Интегрирани здравно-социални услуги“, както и за необходимостта от социални работници ни разказват гл. ас. Вероника Спасова и студент Нели Атанасова в специалност „Социални дейности в здравеопазването“
Следващ Автоматично пускане