Жените в науката с проф. д-р Катя Ковачева, д.м.

Мила Караиванова Photo

Мила Караиванова
1 година 67 Показвания
Категория:
Описание:
Жените в академичната общност преобладават
Във всички категории академични длъжности на МУ-Плевен, преобладават жените, с изключение при професорите. Главните асистенти-жени са 29, доцентите жени са 59, а професорите от нежния пол са 16.
На Международния ден на жената 8 март разговаряме с проф. д-р Катя Ковачева, д.м., ръководител на катедра „Медицинска генетика“, която ще ни разкаже за генетиката като наука, какво е ген секвениране и какво разкрива човешкия геном.
Науката има нужда от жени с проницателност, идейност и емоционална интелигентност. А някои жени вдъхновяват и променят света чрез наука!